The Rarest Blue
The Rarest Blue

The Rarest Blue

  • החל מ60 ₪

הסיפור המדהים של התכלת המקראית, הצבע הכחול הפופולרי והיקר, שנלבש על ידי הכהן הגדול ונקשר על ציצית היהודי הפשוט בעת העתיקה, ואבד מהעולם לפני כמעט 1,300 שנה. הסיפור המרגש על גילויו מחדש שוזר בצורה חלקה תורה ומדע, מחקר מלומד והרפתקאות, ושלל דמויות גדולות מהחיים, והגיע לשיאו בתחיית המצווה העתיקה של התכלת בציצית.

 

The remarkable story of Biblical tekhelet, the wildly popular and precious blue dye worn by the Kohen Gadol and affixed to the tzitztit of the common Jew in antiquity, and lost to the world nearly 1,300 years ago. The exciting tale of its rediscovery seamlessly weaves together Torah and science, scholarly research and adventure, and a host of larger than life personalities, culminating in the revival of the ancient mitzvah of Tekhelet on tzitzit.

Winner of the Jewish Journal Book of the Year Award

Read a sample chapter here >>